Üyelik Sözleşmesi

Web Sitesi ni kullanmadan önce, Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ni okuyunuz. Bu Üyelik Sözleşmesi ni kabul etmekle RomatoScoope un bu uygulamalara ilişkin hüküm ve şartlarını onaylamış oluyorsunuz. Eğer, bu hükümler ile bağlı kalmayı kabul etmiyorsanız, lütfen bu Üyelik Sözleşmesi ni onaylamayınıza.

1. Bu Üyelik Sözleşmesi, RomatoScoope Web Sitesi ne üye olan kullanıcı arasında düzenlenmiş, Web Sitesi üzerinden üye tarafından onaylanarak karşılıklı olarak aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde yürürlüğe girmiştir. Web sitesini üye sıfatı ile kullanmaya başlayarak bu sözleşmeyi tüm hüküm ve koşullarıyla kabul ediyorsunuz.
Üyelik Sözleşmesi nin konusu, Web Sitesi üzerinden yayınlanan sunumlardan yararlanma şartlarının ile üyenin hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
Üyelik Sözleşmesi, üyelerin kayıt esnasında ”Üye Sözleşmesi ni okudum ve tüm şartlarıyla kabul ediyorum” yazısının ve/veya benzeri ibarenin yanındaki kutuyu veya bölümü işaretlemek suretiyle Üyelik Sözleşmesi ni onaylaması ve üyelik başvurusunun RomatoScoope tarafından kabulü anında yürürlüğe girer.
Web Sitesi ne üye olabilmeniz için, başvurunuzun RomatoScoope tarafından kabul edilmesi ve önceki üyeliğinizin herhangi bir sebeple iptal edilmemiş olması gerekir. Üyeliğinizin daha önceden herhangi bir nedenle iptal edilmiş olması halinde Üyelik Sözleşmesi ni onaylamanız üyelik sonucunu doğurmayacaktır.

2.İşbu sözleşmede kullanılan bazı terimlerin tanımları aşağıda yer almaktadır:
a.İçerik: Web Sitesi ne RomatoScoope tarafından eklenen, tüm hakları sunum, konuşma, tartışma ve bunun gibi aktivitelerde bulunan kişi/kişilere ait olan bilgiler, Üyelik Sözleşmesi nde belirtilen şekilde, faydalanma ve faydalandırma hakları ile kullanma ve kullandırma hakları verilmiş olan yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içeriklerin bütünüdür.
b.Üye: Kişisel bilgilerini Web Sitesi ndeki ilgili alanlara girmek ve kayıt esnasında ”Üye Sözleşmesi ni okudum ve tüm şartlarıyla kabul ediyorum” ibaresinin ve/veya benzeri ibarenin yanındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle Üyelik Sözleşmesi ni onaylayıp Web Sitesi ne kaydolan gerçek kişidir.
c.Web Sitesi/Site : RomatoScoope tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli içeriklerin sunulduğu site anlamındadır.

3. RomatoScoope yayınları yalnızca hekimlere yönelik içerik barındırmaktadır. Yayın içeriği, sunum sahiplerinin bilimsel tecrübe ve tıbbi bilgilerini paylaştığı video ve sunumlardan oluşmaktadır. Sunumlarda yer alan bilgi, yorum ve görüntüler bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımamaktadır.
Bu sunumlar hastalar için geçerli bir uygulama rehberi olmayıp, 
sunum içeriklerinin herhangi bir amaçla kullanımından doğacak
tüm sorumluluk site ziyaretçilerine aittir.
Bu siteyi ziyaret eden kişiler bu uyarıları kabul etmiş sayılırlar.

4. Web Sitesi üzerinden verilen hizmetlerden faydalanabilmek için Üye uygun bir cihaza ve internet bağlantısına sahip olmalıdır. RomatoScoope Üye ye Web Sitesi nden faydalanmak için cihaz, internet bağlantısı ve benzeri araç ve hizmetleri sağlamamaktadır.

5. RomatoScoope, Web Sitesi üzerinden sunulan içerikleri bildirimde bulunmaya ve önel vermeye gerek olmaksızın her zaman değiştirebilir. Bu halde, RomatoScoope un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerçekleştirmeden Web Sitesi kullanılamaz.

6. Web Sitesi üzerindeki yönlendirmeler vasıtasıyla erişilen portaller, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu yönlendirmeler vasıtasıyla erişilen portaller, uygulamalar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği dolayısıyla RomatoScoope’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, Web Sitesi vasıtasıyla geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden RomatoScoope un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

7. Üye, Site ye üye olurken talep edilen kimlik, telefon, unvan, kurum, yazışma adresi, elektronik posta, telefon, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde verecektir. Üyenin kişisel bilgileri işbu sözleşmenin 22 ve devamı maddelerince, RomatoScoope Gizlilik Politikası ve ilgili mevzuat gereğince korunacaktır.

8. RomatoScoope, Web Sitesi ne, Üye tarafından yüklenen İçerikler den veya Site vasıtasıyla gerçekleşen herhangi bir iletişimden sorumlu değildir. Üye tarafından yayınlanan İçerikler, yalnızca içerikleri gönderen kişilere aittir ve RomatoScoope bu görüşleri sahiplenmek, benimsemek ya da herhangi bir şekilde savunmak zorunda değildir. İçeriklerle ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ilgili Üye ye aittir.

9. Üye, Web Sitesi ni kullandığı sürece Üyelik Sözleşmesi ne, genel kabul gören ahlak kurallarına ve yürürlükteki mevzuata uymayı kabul eder. Web Sitesi nde suç işlenmesi ve/veya hukuka aykırı fiillerde bulunulması halinde sorumluluk tamamen Üye ye aittir. Üye nin hareketlerinden doğan hukuki sorunlar veya taleplerden RomatoScoope sorumlu değildir. Üyeler in Web Sitesi ni, siyasi ve/veya felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlamak için kullanması, Site de haksız rekabete yol açan ve ilgilinin kişisel ve/veya ticari itibarını zedeleyecek tarzda davranış veya yorumda bulunması ve Web Sitesi nde toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunması yasaktır.

10. Üye, diğer üyelerin ve/veya RomatoScoope’un özel ya da gizli dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı; aksi takdirde bu davranışlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun Üye ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

11. Üye, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun, bahis satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyali, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyal ile hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemediği materyali Web Sitesi aracılığıyla doğrudan veya mesaj yoluyla paylaşamaz.

12. Üyelik şahsidir ve tek bir gerçek kişinin yalnızca bir üyeliği bulunabilir. Üye, olarak ilgili bölümde verdiği kendisine ait bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu garanti etmektedir.Üyeliğin, Üye tarafından, sürekli ve/veya geçici olarak bir başkasına devredilmesi veya kullandırılması mümkün değildir.

13. Üye nin işbu Sözleşme de yer alan yükümlülüklere aykırı davranması ve/veya mevzuata göre suç tanımına girebilecek şekilde paylaşımlarda bulunduğunun tespiti halinde ilgili Üye, eyleminin tüm yasal sorumluluğu kendisine ait olmak üzere üyelikten çıkartılabilir.

14. RomatoScoope, Üyeler arasındaki iletişimi yönlendirmekle ya da bu iletişime müdahale etmekle yükümlü değildir. Üyelik Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmeyen ve/veya ilgili mevzuatın alanına girmeyen konularda ve web sitesinin özü icabı, RomatoScoope Üye ye müdahale etme, sınırlama niyeti, yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur. Üye, RomatoScoope tarafından sunulan içeriğin kullanımı sırasında üçüncü kişilere zarar verdiği takdirde söz konusu zarardan bizzat sorumlu olduğunu ve RomatoScoope un hiçbir koşulda ve surette sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Üye, üçüncü kişilerle doğabilecek uyuşmazlıklarda ve ihtilaflarda, üçüncü kişilerin tazminat taleplerinde RomatoScoope un sorumlu tutulamayacağını, her ne sebeple olursa olsun tutulması halinde ise RomatoScoope un katlanmak zorunda kalacağı her türlü zarar ve masrafı karşılayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

15. Üye, Web Sitesi ni herhangi bir Ürün’ün ve/veya Hizmet in satışına veya kendi mesleki tanıtımına yönelik etkinlik de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir ticari amaç ve faaliyet için kullanamaz. Hizmet üzerinden diğer Üyeler den doğrudan veya dolaylı olarak ticari kazanç sağlayıcı faaliyetlerde bulunamaz, diğer Üyeler den ticari veya başka amaçlı olarak e-posta ve telefon numarası da dahil olmak üzere, herhangi kişisel bilgi toplayamaz.

16. Üye, RomatoScoope a yazılı, sözlü, internet ve/veya diğer iletişim platformları aracılığı ile ilettiği bilgilerin doğru, gerçek, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan eder. Bu kapsamda, üye olarak bu beyanın ihlali nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacaktır. RomatoScoope her zaman Üye ile irtibata geçip sözkonusubilgilerin doğrulanmasını isteyebilir. Bu taktirde, üç (3) gün içerisinde bilgi doğrulaması yapılmadığı takdirde, RomatoScoope üyeliği iptal edebilir.

17. RomatoScoope üyelik başvurusunu, şifreyi veya Üye tarafından iletilen her türlü içeriği reddedebilir. Bu halde Üye nin herhangi bir itiraz hakkı bulunmaz.

18. Şifrenin seçimi, güvenli tutulması, kullanılması ve düzenli olarak değiştirilmesi Üye nin sorumluluğundadır. Üye, hesabının güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir işlem yapmamakla yükümlüdür. Şifrenin kaybolması, çalınması, üçüncü kişiler tarafından kullanılması gibi şifrenin sahipliğini ve/veya kontrolünü yitirildiği durumlarda, Üye nin RomatoScoope a haber vermesi gereklidir. RomatoScoope, Üye nin rızasıyla veya şahsi hatası/kusuruyla şifrenin üçüncü kişilerce kullanılmasından kaynaklanabilecek sorunlardan ve zararlardan sorumlu değildir. Buna ilaveten, RomatoScoope usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle de yükümlü değildir.

19. Web Sitesi, Site ye ilişkin tasarım, yazılım, içerik üzerindeki telif hakkı dahil bununla sınırlı olmamak üzere her türlü fikri mülkiyet hakkı tüm hakları RomatoScoope a ve sunum, konuşma, tartışma ve bunun gibi aktivitelerde bulunan kişi/kişilere aittir. Bu içerikler kopyalanamaz, videolar kaydedilemez ve paylaşılamaz.

20. Web Sitesi nin kendisinin, içeriğinin, örnek dosyalarının, tasarımının, metin, imge, HTML (Hypertext Markup Language) kodu ve diğer kodlar da dahil olmak üzere her neviden parça ve kısımları ile tüm elemanları RomatoScoope a aittir.

21. İşbu Sözleşme yi imzalamakla Üye, Web Sitesi ni ve yazılımlarını, ayrıca RomatoScoope a ve işbirliği içerisinde bulunduğu ortakları veya üçüncü kişiler tarafından Site ye dahil edilen İçerikler in telif hakları, marka, patent veya benzeri hakların mevzuat uyarınca korunduğunu ve bunları ihlal etmeyeceğini; Web Sitesi nde yer alan bilgileri ve RomatoScoope a fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmayacağını, paylaşmayacağını, dağıtmayacağını, sergilemeyeceğini, çoğaltmayacağını veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmayacağını veya hazırlamayacağını veya başkasının RomatoScoope a yetkisiz şekilde erişmesine veya kullanmasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, Üye, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı RomatoScoope dan talep edilen zarar, ziyan ve tazminatı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılayacaktır.

22. RomatoScoope, üyelik başvurusu esnasında Üye nin e-posta adresi, adı, soyadı, telefon numarası, adres bilgileri, ünvanı, görev yaptığı kurum ve sair kişisel bilgilerini isteyebilir, saklayabilir. RomatoScoope, Üye nin kişisel bilgilerini Gizlilik Politikası’na uygun olarak koruyacaktır.
RomatoScoopebu bilgileri, Üyeler in isteklerine yanıt vermek, posta, e-posta ya da telefon yoluyla yeni içerikler hakkında bilgi vermek amacıyla iletişim kurmak için kullanabilir.

23. RomatoScoope Web Site sine üye olmayı kabul etmek ve kullanıcı sözleşmesini onaylamakla Üye, 22. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere kişisel verilerinin toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına izin ve onay vermektedir. Ayrıca, Üye, Web Sitesi kullanımı ile ilgili ve kullanımı sırasında RomatoScoope a verdiği kişisel bilgilerin işbu Sözleşme nin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.
RomatoScoope, Üye nin verdiği ve veri tabanında bulunan kişisel bilgileri, istatistiksel bilgilere dönüştürmek amacıyla kullanabilir. Üye, Web Sitesi yoluyla toplanan ve kaydedilen kişisel verilerine ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşmak veya bu bilgileri düzeltmek, güncellemek, engellemek veya silmek istediği takdirde, Site nin, Üye ye bu imkanı vermesi temin edilecektir.

24. Üye, kendi takdirinde olmak üzere, kişisel bilgilerini diğer Üyeler ile paylaşabilir ve/veya diğer Üyeler in erişimine açabilir.

25. Üye nin, kişisel bilgilerini diğer Üyeler ile paylaşması ve/veya diğer Üyeler in erişimine açması RomatoScoope Gizlilik Politikası ile bağlantılı değildir; bu halde sorumluluk tamamen Üye ye aittir.

26. Üye nin internet protokol adresi, erişim aracının işletim sistemi, tarayıcı tipi veya çerezler (cookies) sebebiyle Üye kişisel bilgilerini iradesi dışında kontrolsüz şekilde üçüncü şahıslarla paylaşabilir. Bu halde RomatoScoope un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

27. Üye, Web Sitesi nde kullanılmak üzere RomatoScoope a verdiği ve Site üzerinden ifade ettiği, yüklediği tüm düşünceler, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserleri dahil olmak üzere her türlü İçerik in tüm haklarına tek başına tartışmasız sahip olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, ilaveten, onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma v.b. konularda hak ve yetkisi olduğunu ve bu haklar üzerinde herhangi üçüncü bir şahsın bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Aksi durumlarda, Üye, RomatoScoope a yönelik her türlü takip ve talepten şahsen sorumlu olduğunu açıkça beyan, kabul ve taahhüt eder. RomatoScoope bu beyanın doğruluğunu kontrol etmek zorunluluğunda değildir. Ancak, gerektiğinde Üye nin bu durumu tevsik etmesini isteyebilir.

28. Üye, telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları korunmakta olan bir İçeriği, ticari markayı veya diğer tescil edilmiş bilgiyi, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakat olmaksızın hiçbir şartla ve şekilde Web Sitesi ne ekleyemez, dağıtamaz veya kopyalayamaz. Üye, Web Sitesi ne ilave ettiği her türlü İçerikten şahsen sorumlu olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.
RomatoScoope, fikri mülkiyet mevzuatı uyarınca, Üye tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

29. RomatoScoope , Hizmet i ”olduğu gibi”, ”tüm hatalarıyla ile birlikte” ve ”kullanıma sunulduğu haliyle” vermektedir. RomatoScoope, Hizmet ile ilgili herhangi bir açık veya örtülü garanti veya teminat vermemektedir. Bu bağlamda, RomatoScoopeherhangi bir servis seviyesi ve/veya güvenlik seviyesi de garanti etmemektedir. RomatoScoope, Web Sitesi nde bulunan her türlü içerik ya da bilginin arızasız, hatasız, kusursuz, virüssüz veya Üye nin yazılımını, verilerini veya cihazını değiştirebilecek, silebilecek her türlü durumdan arınmış olduğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Web Sitesi yoluyla yapılan her türlü İçerik veya diğer materyal görüntülemesi veya yükleme işleminin sorumluluğu Üye ye aittir.

30. RomatoScoope, her zaman Web Sitesi nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. İşbu Sözleşme kapsamında Üye ye sunulan Hizmet in kapsamı, RomatoScoopetarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğu olmadan genişletilebilir veya daraltılabilir.

31. RomatoScoope, bu Sözleşme ye uygun olarak, Sözleşme de yer alan maddelerde tümüyle de değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle, Üye, işbu Sözleşme ile kendisine sunulan Hizmet kapsamının bir taahhüt olmadığını ve her an değişebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

32. Web Sitesi nin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından, içeriğinin genişletilmesinden veya daraltılmasından dolayı RomatoScoope un Üye ye veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. Üye nin Hizmet ile ilgili çekincesi varsa, Hizmet ten faydalanmayı durdurabilir ve işbu Sözleşme yi sonlandırabilir.

33. RomatoScoope un Web Sitesi ni ya da herhangi bir İçeriği kullanmaktan veya kullanamamaktan kaynaklanan herhangi bir özel, ikinci derecede, önemli, örnek niteliğinde, ceza gerektiren, doğrudan veya dolaylı zarardan dolayı, bu türden zararların doğabileceği hakkında bilgilendirilmiş olsun veya olmasın, sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere iş kaybı, çıkar kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, program veya bilgi kaybı ve benzerleri durumlarda dahil olmak üzere; Site deki veya herhangi bir İçerik teki ya da herhangi bir Ürün deki, maldaki, yazılımdaki, bilgideki veya Hizmetler deki yanlışlar, hatalar veya kusurlardan Üye aracılığıyla sağlanan her türlü kişisel bilginin izinsiz kullanımından, veya virüs, yazılım arızaları ya da benzer mekanizmalardan hiçbir koşulda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

34. Yargı ve sair yetkili resmi merci kararı, altyapı sorunları ve doğal afetler de dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Web Sitesi nden kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir, yenileme veya bakım ve destek çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar da dahil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan hizmet kesintilerinden, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı Hizmet in verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan, Site nin kullanımında meydana gelebilecek olası kesintiler veya başka bir sebeple Üye nin iletişiminde, Hizmet in sağlanmasında ve/veya İçerik te oluşabilecek aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalardan RomatoScoopesorumlu değildir. RomatoScoopegerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak için ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Hizmetler e erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

35. Üye, Web Sitesi ne hack leme ve/veya virüs gönderme olmak üzere herhangi bir şekilde zarar verme amaçlı saldırılar ya da Hizmetler i kesintiye uğratacak müdahaleler ve/veya yetkisiz erişimler yapamaz. Site yi diğer Üyeler e, üçüncü kişilere, diğer web siteleri ya da mobil uygulamalara zarar verme amacıyla kullanamaz. Herhangi bir şekilde kendisinin veya başka bir Üye nin Web Sitesi ne kullanımını engelleyecek, iletişimini sekteye uğratacak, kendisine ve/veya üçüncü kişilere Site ye müdahalesi suretiyle herhangi bir neviden kazanç sağlayacak girişimlerde bulunamaz. Web Sitesi nde, yazılımında, tasarımında veya her türlü alt unsurunda herhangi bir hata bulması halinde bu hataları kötüye kullanamaz, üçüncü kişilerle paylaşamaz ve/veya kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin yararına olacak şekilde bu hatalardan faydalanamaz.

36. Üye, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde, Web Sitesi ne ilişkin kendi bilgileri dahilinde gerçekleşen müdahaleleri ve/veya tespit ettikleri hataları RomatoScoopeile derhal paylaşmakla yükümlüdür.

37. RomatoScoope, Üye nin işbu maddede öngörülen yasak ve kısıtlamalara aykırı davrandığını tespit ettiği takdirde, üyeliği derhal sonlandırılabilir. Ayrıca, Web Sitesi üzerindeki kişisel bilgileri yetkili yasal mercilere şikayet ve/veya suç duyurusu veyahut da tazminat talebi kapsamında bildirilebilir.

38. Üyelik Sözleşmesi nden doğan yükümlülüklere aykırı davranılması sebebiyle, romatolojikursusu ne, şubelerine, yetkililerine, temsilcilerine ve/veya diğer çalışanlarına ve Hizmetler in verilmesi ile ilgili gerçek kişi ve tüzel kişilere verilecek doğrudan ve dolaylı zararları tazmin yükümlülüğü, zararı doğrudan ya da dolaylı hareketleri ve/veya ihmali ile doğuran Üye ye aittir. Zararın herhangi bir şekilde tazmin edilmiş olması, RomatoScoope un kendi adına dava açmasına engel teşkil etmez.

39.Üye, RomatoScoope un yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara ve/veya yetkili kişilere açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bilgilerin talep edilmesi halinde, Üye ye ait kişisel bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple RomatoScoope dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini peşinen kabul eder.

40. Üye ye ait kişisel bilgiler, RomatoScoopetarafından gizli tutulur ve kişisel verilerin korunması hakkındaki mevzuata uygun olarak muhafaza edilir.

41. RomatoScoope, işbu Sözleşme yi:
i. Üye nin Sözleşme de öngörülen yükümlülüklerine aykırı davranması halinde önceden ihtara, ihbara gerek olmaksızın, aykırılığın giderilmesi için ek süre verme yükümlülüğü olmaksızın derhal sonlandırabilir;
ii. herhangi bir ihlale, veya haklı sebebe ihtiyaç olmaksızın, gerekli gördüğü her zaman, herhangi bir bildirime ihtiyaç olmaksızın derhal sonlandırabilir.

42. Üye, üyeliğini her zaman iptal edebilir.

43. Üye nin yükümlülüklerine aykırı davranması, ve/veya Üyelik Sözleşmesi nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumlarında, RomatoScoopeÜye den zararın tazminini talep hakkına sahiptir.

44. Sözleşme nin herhangi bir sebeple sonlandırılması halinde, Üye doğmuş tüm haklarını kaybeder ve doğabilecek haklarından feragat etmiş sayılır. Üye, Üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

45. Üye, RomatoScoopeile aşağıdaki sitede belirtilen e-posta adresinden her zaman iletişime geçebilir.

46. RomatoScoope, Üyelik Sözleşmesi ne dair bildirimleri, Üye nin Web Sitesi nde güncel tuttuğu e-posta adresine yapacaktır. Web Sitesi nde kayıtlı e-posta adresi olmamasından, yanlışlığından, geçersizliğinden veya başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan RomatoScoope sorumlu değildir. Böyle bir durumda, Üye, Web Sitesi ne giriş yaptığı IP (Internet Protocol) numarasından ilgili internet servis sağlayıcısına ulaşıp internet servis sağlayıcısından RomatoScoopeile bağlantı kurulan geçerli e-posta adres bilgisini edinebilmesi için RomatoScoope a gerekli izin ve onayı peşinen vermektedir. Aksi yazılı olarak bildirilmedikçe, Üye Site ye verdiği adresin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

47. Üyelik Sözleşmesi nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde ve de ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti hukuku ve mevzuatı uygulanacaktır. Sözleşme den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

48. Üyelik Sözleşmesi, Üye nin üyeliği iptal edilinceye veya süreli yapıldığı takdirde süresi doluncaya kadar yürürlükte kalacak, tüm hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Üyelik Sözleşmesi, üye olmak isteyen kişiler tarafından içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul edildikten sonra onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, Üye, Üyelik Sözleşmesi ni kabul ederek Web Sitesi ne üye olduğu takdirde Üyelik Sözleşmesi nde belirtilen tüm yükümlülüklere, sorumluluklara ve külfetlere uyacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.